Free songs
Domů / Novinky / Ostrucha křivočará
Ostrucha křivočará

Ostrucha křivočará

Ostrucha křivočará je ryba s tělem ideálním pro život poblíž vodní hladiny velkých řek nebo stojatých vod, u nás hlavně Moravy a Dyje. Její tělo, poněkud připomínající ouklej nebo mořské létající ryby, má rovný hřbet s jedinou drobnou ploutví na poslední třetině těla, vyklenuté břicho s dlouhými zašpičatělými prsními ploutvemi a dlouhou ploutví řitní, hlavu s velkýma očima a vysoko postavenými ústy.

Boky těla, které dorůstá v průměru dvaceti až čtyřiceti centimetrů a dvou set gramů až půl kilogramu a jen vyjímečně až šedesáti centimetrů a dvou kilogramů, jsou stříbrné barvy s křivolakou postranní čárou, jakou nemá žádná jiná z našich ryb.

Ostrucha roste nejrychleji v prvních letech života, po dosažení pohlavní dospělosti se růst zpomaluje. Rychleji roste ve vodách stojatých, naopak je tomu v řekách, samice rostou rychleji než samci. Živí se hlavně drobnými živočichy, v mládí planktonem a později hlavně rybím plůdkem, měkkýši, sinicemi a do vody napadaným hmyzem.
Dospívá ve třech až šesti letech a tře se jak v proudu řek, tak i ve vodách stojatých, kde je alespoň mírné proudění vody. Někdy se tak celá hejna z vodních nádrží vydávají v době tření do řek, v nichž jsou jikry, jichž klade jikernačka běžně od deseti do padesáti tisíc, unášeny vodou a ve vodě stojaté nakonec klesnou na dno.
Ostrucha křivočará se v našich končinách dožívá běžně nanejvýš deseti let, jako maximum se mluví o letech šestnácti.

V Čechách je tato ryba vzácná a chráněná.

Nahoru