Free songs
Domů / Novinky / Koljuška tříostná
Koljuška tříostná

Koljuška tříostná

Já, koljuška tříostná, žiji v téměř celém severním mírném pásu, tedy v Evropě, velké části Asie a Severní Ameriky, ve vodách sladkých, brakických i v okrajových částech moří. V Čechách jsem pak byla vysazena až počátkem dvacátého století zejména v okolí Prahy, a to nejspíše přičiněním akvaristů.

S jinou rybou si mne sotva spletete. Mám protáhlé tělo zakončené malou ocasní ploutví, hlavu mám výraznou, protáhlou s velkými ústy a výrazným okem, boky mám buď holé nebo pokryté zvláštními kostěnými destičkami. Tyto destičky mají většinou našinci v severních oblastech a na mořském pobřeží, v Evropě ve sladkých vodách spíše nikoliv. Na hřbetě mám tři trny, pozůstatek to ostnité hřbetní ploutve, a za nimi mám ještě jednu normální plně vyvinutou hřbetní ploutev s měkkými paprsky. Trnitá jsem i na břiše a na zadním výběžku skřelové kosti.

Tělo, v průměru dosahující až sedmi centimetrů a čtyř gramů, v rekordních případech až centimetrů i gramů dvanácti, mám pestré, nejpestřejší jsou samečci v době tření. Hlavně jde o nazelenalou barvu s tmavšími skvrnami a občasným nádechem do modra nebo do žluta, spodek hlavy a předek břicha může být i zářivě červený.

My koljušky žijeme v hejnech, zejména zamlada, a i když jsme docela dobrými plavci, žijeme spíše někde u dna, kde baštíme činorodě drobné vodní organismy, zejména plankton a larvy pakomárů. Žijeme ovšem vesměs jen krátce, často pouhé dva roky, ojediněle dvojnásobek, a proto někteří našinci dospívají pohlavně již ve čtyřech měsících života, byť většinou až ve druhém roce.

Když pak dojde na množení, samečci výrazně zrudnou na spodku hlavy a předku břicha, uzurpují si každý sám pro sebe prostor asi čtvrt čtverečního metru, kam nepustí žádného vetřelce, a uprostřed tohoto prostoru si postaví z rostlinných zbytků a písčitého obalu nenápadné pevné hnízdo, do jehož dutiny kladou samičky jikry. Sameček sem láká okolo plující samičky zvláštním trhavým tancem, tyto mu po nakladení jiker uprchnou a on po oplodnění jiker láká tamtéž samičky další. Každá samička během třecího období naklade sto až osm set jiker, které samec ovívá prsními ploutvemi a pak hlídá potěr až do rozplavání.

Nahoru