Free songs
Domů / Novinky / Čáp černý
Čáp černý

Čáp černý

Čáp černý je jedním ze zástupců čeledi čápovitých. Jedná se o ptáka velkého a převážně černého s bronzovým leskem, s dlouhým červeným zobákem a bílým břichem, jehož mláďata jsou pak matově hnědá s šedozeleným zobákem.

Tělo dorůstá obvykle délky kolem jednoho metru a váží od dvou a půl až něco přes tři kilogramy, rozpětí křídel bývá až dvoumetrové.

Žije osaměle a skrytě v horských lesích, lužních lesích a na pahorkatinách střední a východní Evropy a v mírnějších oblastech Asie až po Dálný východ. Upřednostňuje velké lesy u vodních toků nebo ploch. Evropští a asijští příslušníci tohoto druhu odtud ale táhnou na zimu do střední a západní Afriky, ti zbývající do Číny a Indie, a to vždy jednotlivě, nikdy v hejnech.

Svá hnízda staví čápi černí v korunách starých stromů nebo na skalách z klacků někdy spojených blátem, někdy si i upravují opuštěná hnízda dravců; svá hnízda pak využívají opakovaně a vždy k nim kus přistaví.

Hnízdí monogamně, jednou ročně od dubna do srpna, v jednotlivých letech však své partnery střídají. Snáší zpravidla tři až pět vajec, na nichž sedí střídavě oba rodiče a z nichž se po měsíci líhnou mláďata pokrytá bílým prachovým peřím, jež jsou oběma rodiči i krmena. Pohlavně dospívají ve třech až pěti letech, ve volné přírodě žijí celkem až osmnáct let, v zajetí déle.

Živí se téměř výhradně živočišnou potravou, hlavně rybami, a dále pak i žábami, mloky, vodním hmyzem a hady a někdy i drobnými savci a ptáky. Pro potravu se tito čápi vydávají až na dvacetikilometrovou vzdálenost od hnízda.

Nahoru