Free songs
Domů / Novinky / Jeseter hladký
Jeseter hladký

Jeseter hladký

Jeseter hladký se dříve pravidelně vyskytovával v Dunaji, nikdy ale v hojném počtu. V Dunaji je nejvzácnějším druhem jesetera, v jeho slovenské části byl vzácný již v předminulém století.

Jeseteři hladcí obývající Dunaj jsou rybami čistě sladkovodními, zatímco většina příslušníků tohoto druhu žije v mělkých částech moří při ústích řek, hlavně v Černém, Azovském a Kaspickém moři. Někteří z příslušníků tohoto druhu jsou tažnými a obývají mělké oblasti moře s hloubkou do padesáti metrů a nejlépe s brakickou vodou v oblasti říčních ústí, ti menší netažní pak žijí celoročně v řekách.
Tento velký druh evropského jesetera, jenž dorůstá v průměru osmdesáti centimetrů až půldruhého metru a čtyř až třiceti kilogramů, v maximu pak dvou a půl metru a kolem stotřiceti kilogramů, má hlavu vybíhající v krátký špičatý rypec, kulatou tlamu s celistvým spodním rtem a se čtyřmi vousky. Jeho hřbet, boky a hranice mezi boky a břichem mají po řadě kostěných štítků, mezi nimiž je hladká kůže bez drobných kostěných destiček, horní lalok ocasní ploutve je výrazně delší než ten spodní.
V Dunaji jsou hlavní potravou jeseterů larvy jepic a chrostíků, raci a různí měkkýši, v moři se pak tito živí velice často i rybami.
Dožívají se až padesáti let, přičemž samci pohlavně dospívají v šesti až devíti a samice v osmi až čtrnácti letech. Třou se jednou za dva až tři roky v dubnu nebo květnu v proudu na štěrkovitém dně, jikernačky mívají od dvou set tisíc do milionu tří set tisíc jiker.
Pokud byste tuto rybu chtěli hledat u nás, neuspějete. V dávné minulosti snad mohla ojediněle zabloudit do dolního toku řeky Moravy, dnes už ale nikoliv.

Nahoru